kvkk

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz JURA OTELCİLİK TUR. TİC. LTD. ŞTİ yani JURA GOLDEN BEACH OTEL ve JURA AFYON TERMAL olarak (“Jura” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, www.jurahotels.com.tr aracılığıyla erişilen (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Jura olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler,
 • İnternet Sitesi’nde ‘Bilgi ve Rezervasyon’ sekmesi ile tarafımıza ulaşmanız,
 • İnternet Sitesi’nde yer alan ‘Sizi Arayalım’ sekmesi ile tarafınız ile iletişime geçme talebinde bulunmanız,
 • İnternet Sitesi içerisindeki ‘Rezervasyon’ sekmesi ile, Jura’ya rezervasyon yaptırmanız, aracılığıyla toplamaktayız.

2. VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 • Kimlik Verisi Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası, Doğum Yılı, HES Kodu
 • İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, Adres bilgisi
 • Müşteri İşlem Verisi Talep ve şikâyet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar, Yorumlar ve özel istekler
 • Pazarlama Verisi Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler
 • Finans Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, CVV kodu
 • Diğer Bilgiler Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi

Jura’ya yaptırdığınız rezervasyonlar esnasında, tarafınızın kendi rızası ile özel istek ve hizmet kapsamında bizlere iletmiş olduğu, özel nitelikli sağlık verileriniz talebiniz doğrultusunda memnuniyetiniz kapsamında hizmet vermek amacı ile islenecek olup, yalnızca KVKK 6. Maddesinde öngörülen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve tıbbi teşhis tedavi ve bakim hizmetlerinin yürütülmesi, kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Jura’ya yukarıda belirtilen tabloda ulaşan veriler, KVKK 4. Maddesi uyarınca belirtilen genel ilkeler doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel sekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için asagida belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve bağlı olduğumuz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, Jura Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik İle Saklama Ve İmha Politikası uyarınca silinir ya da anonim hale getirilecektir.

Bu bağlamda, ilgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
Rezervasyon surecinin tamamlanması,
Rezervasyon esnasında tarafınızca talep edilen ek hizmet ve isteklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
Yaptığınız alışverişin 5.000 TL ve üzeri olması halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Satın aldığınız konaklama ve ilgili diğer hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
İnternet sitesinin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
Jura tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçları ile size daha iyi hizmet verebilmek için doğru ve güncel olarak tutulup ve işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; gerekli sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Jura’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Jura tarafından toplanmaktadır. Ayrıca, Jura tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ve sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunularak hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi ve Jura’nın sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız amaçlarıyla işlenecektir. Ek olarak, şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere Jura müşterileriyle bağlantıya geçebilir ve bu bağlamda pazar araştırması ve araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz Jura tarafından, saklanıp amaçlarıyla KVKK uyarınca belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;
Şirket'in idaresi ve yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi adına özellikle;
Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız bankalara,
İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4. Sosyal Medya

Sosyal medya hesaplarımızdan birisini (Facebook, Instagram gibi) ziyaret ettiğinizde, islemen kişisel verilerinizden dolayı, Haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. Her ne kadar sorumluluk anlamında sosyal medya operatörü şirketler ile bir paylaşımımız olsa da verilerinizin islenmesinde kapsamlı bir etkimiz olmayıp, veri isleme amaç, yöntem ve vasıtalarını belirlemede hiçbir rolümüzün bulunmadığını belirtmek isteriz. Veri isleme anlamında, bu operatörlerin kurumsal uygulamalarına uymak ile yükümlüyüz. Aşağıda, sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz.

Instagram ; Golden Beach Bodrum, Jura Hotels Afyon Termal,

Facebook ; Golden Beach Bodrum, Jura Hotels Afyon Termal,

Kullanıcı hareketlerini analiz ederek, profilinizi çıkarma vasıtası ile sizlerin tercih ve ilgi yönlerini belirleyen bir veri isleme yöntemi kullanan sosyal medya platformları, bu yöntemle sizlere özel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Eğer, bir sosyal medya hesabınız varsa, bu hesaba giriş yaptığınız cihazlarınızın tümünden sizlere yönelik bu tarzda pazarlama çalışmaları yürütülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Jura olarak bizlerin, sizlerin sosyal medyada yapmış olduğunuz hareketlere erişememekte ve sosyal medya platformları vasıtasıyla sizlere ait islenen kişisel verileri elde etmemekte ve bunları kopyalamamaktayız. Sağlayıcıların kurumsal uygulamalarına göre veri isleme vasıtaları her sosyal medya operatörünün veri isleme vasıtalarının farklı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu detaylara istinaden, verilerinizin isleme yöntem ve vasıtalarını belirleyen ve bizimde hesap sahibi olduğumuz sosyal medya operatörlerinin gizlilik ve kişisel veri güvenliği politika linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Instagram Privacy Policy ; https://help.instagram.com/196883487377501
Facebook Privacy Policy; https://www.facebook.com/policy.php
Twitter Privacy Policy; https://twitter.com/en/privacy
Linkeldn Privacy Policy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Jura sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

JURA OTELCİLİK TUR. TİC. LTD. ŞTİ

Mersis No: 0484163474800001

Adres:Turgutreis Mahallesi, Turgutreis Cad. Golden Beach Hotel No:1, 48960 Bodrum/Muğla

İletişim Linki: https://www.jurahotels.com.tr/

sizi_arayalim
Rezervasyon
whatsapp
WhatsApp
hemen_ara
Hemen
Ara